رانت بزرگ در بزرگترین انتخابات اقتصاد کشور

0
2

با وجود برگزاری دور اول مجامع عمومی برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، کمتر سهامداری از جزئیات و نحوه اثرگذاری آن با خبر است. نهادهای دولتی نیز با عجله به دنبال هرچه سریعتر برگزار شدن این مجامع هستند. مجامعی که می‌توانند با وضعیت غیرشفاف فعلی رانت‌های بزرگی را برای برخی افراد ایجاد کنند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید