صورت سود و زیان شرکت های بورسی

اگر وارد سامانه کدال شده و صورت های مالی شرکت مورد.نظر خود را باز کنید ، به صفحه ای برخواهید خورد که در آن در کنار بخش هایی.مثل ترازنامه و نظر حسابرس ، بخشی به نام صورت سود و زیان وجود دارد . کامل ترین صورت مالی ، صورت مالی منتشر شده ی دوازده.ماهه است که صورت سود و زیان در آن یافت می شود . در ادامه در مورد صورت سود و زیان و هر کدام از ستون های.آن ، اطلاعاتی را در اختیار شما قرار خواهیم داد .صورت سود و زیان شرکت های بورسی

صورت سود و زیان چیست ؟

صورت سود و زیان چیست ؟ صورت سود و زیان شرکت های بورسی

صورت در واقع میزان در آمد و هزینه ی شرکت ها و مقدار سود یا.زیان آن ها را در یک بازه ی زمانی نشان می دهد .
اگر مقدار هزینه های شرکت را از در آمد آن کسر.کنیم ، سود یا زبان شرکت به دست می آید .
اگر به سایت کدال مراجعه کرده باشید، سود شرکت ها را به رنگ.سبز نوشته اند در حالیکه زیان شرکت ها ، داخل پرانتز های باز.و بسته و به رنگ قرمز نوشته شده است .

بررسی سطر های صورت سود و زیان شرکت ها

در این قسمت سطر های جدول سود و زیان شرکت ها را بررسی.کرده و اعداد نوشته شده در مقابل آن ها را شفاف سازی خواهیم کرد .

سود خالص شرکت چیست ؟ صورت سود و زیان شرکت های بورسی

سود خالص شرکت چیست ؟

سود ناخالص : اگر از مقدار بهای تمام شده ی کالا های آماده ی فروش ، میزان.فروش شرکت را کسر کنیم ، سود ناخالص شرکت به دست می آید .
سود عملیاتی : از کسر کردن سود ناخالص از هزینه های عملیاتی.شرکت ، سود عملیاتی آن به دست می آید .
سود قبل از مالیات : هزینه های عملیاتی منهای سود عملیاتی شرکت ، سود.قبل از مالیات شرکت را به ما خواهد داد .
سود خالص : در نهایت سود خالص از کسر کردن مالیات از.سود قبل از مالیات به دست می آید .

بیشتر بخوانید
نماد ها در بورس چه مفهومی را می رسانند؟

سود خالص هر سهم یا EPS

اگر سود خالص شرکت را که در بخش قبل معرفی شد ، به تعداد.سهام منتشر شده ی شرکت تقسیم کنیم ، سود خالص هر سهم به دست.می آید که به ریال در پایین ترین سطر صورت.سود و زیان نوشته شده است .

DPS چیست ؟صورت سود و زیان شرکت های بورسی

سودی که میان سهام داران تقسیم می شود ، با تقسیم بر تعداد.سهام منتشر شده ، دی پی اس را به ما می دهد .

آمار تولید و فروش

سود خالص شرکت چیست ؟

 

آمار تولید و فروش در صورت های مالی میان دوره ای منتشر می شود .
این آمار شامل سه جدول مقدار تولید ، مقدار فروش و مبلغ فروش می باشد .
در بخش مقدار تولید نام محصولات.فروشی شرکت ها را متوجه خواهید شد .
مقدار فروش هم آن محصولاتی هستند که تولید شده و به فروش رسیده اند .

کلام آخر صورت سود و زیان شرکت های بورسی

در بررسی صورت سود و زیان سهام هر شرکت ، به سود و زیان پایه سهام ها توجه کنید . بهتر است که سود شرکت ها عملیاتی بوده و هم اکنون در دسترس شرکت باشد . چون سود های غیر عملیاتی معمولا برای سود دهی در ماه های آینده ی شرکت تاثیر ندارد.و برای کسانی که بخواهند سهم را طولانی مدت نگه داری کنند.سود های غیر عملیاتی به درد می خورد .
سود عملیاتی سود هایی هستند که در روز های.و ماه های آینده به حساب شرکت واریز خواهند شد .
اما سود های غیر عملیانی معمولا به دارایی های از شرکت مانند.زمین یا غیره مربوط می شود که به این زودی قابلیت نقد شوندگی ندارند .

بیشتر بخوانید
ترازنامه ی مالیاتی در بورس چیست ؟

منبع : www.investopedia.com

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید